MAS dokončila Strategii rozvoje regionu Hranicko, nyní ji posuzuje MMR

2. 3. 2016

MAS Hranicko má za sebou významný milník. Dne 29. února 2016 podala na Ministerstvo pro místní rozvoj resp. na Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020, dokument ke stažení zde..). Jedná se o koplexní dokument čítající 284 stran, na němž MAS Hranicko pracovala spolu s Mikroregionem Hranicko, Mikroregionem Záhoran, městem Hranice a Hranickou rozvojovu agenturou od roku 2012.


Ministerstvo nyní během několika měsíců žádost posoudí a po schválení začne uvolňovat dosud jen rezervované finanční prostředky pro spuštění vlastních dotačních programů MAS, které ze SCLLD vychází. V odkazech níže najdete podrobný přehled finančních alokací, harmonogramu Výzev, oprávněných žadatelů, procentní míry dotace, podporovaných aktivit, preferenčních kritérií, max. rozpočtů projektů a dalších dosud známých podmínek všech 3 dotačních programů MAS, které budou spuštěny na podzim 2016 a do roku 2020 do regionu Hranicko nasměrují nejméně 83 milionů Kč.


Samozřejmě se  jejich podoba může ještě dle připomínek MMR nebo především dle dalších upřesňovaných a dokončovaných podrobných pravidel řídících orgánů měnit, již nyní jsou ale tyto informace dostatečným vodítkem pro přípravu projektů koncových žadatelů z řad obcí, škol, zemědělců, poskytovatelů sociálních služeb, drobných podnikatelů či malých a středních podniků. Pro úspěšné čerpání dotací v regionu je nyní nejzásadnější mít dostatek vhodných projektových záměrů, proto MAS Hranicko vybízí k nezávazným a bezplatným konzultacím či vložení projektového námětu do naší interní databáze na tomto odkazu. Dle zkušeností především v prvních výzvách bývá nejmenší převis poptávky a šance na získání dotace je tak nejvyšší.


Dotační program MAS-IROP nabídne celkem 6 Fichí (oblastí podpory) zaměřených na budování cyklostezek, sociálních bytů a investice do mateřských a základních škol, podpořeny také budou přestupní terminály, zvýšení bezpečnosti na komunikacích, infrastuktura sociálních služeb, komunitních center a sociálních podniků. Na rozdělení čeká více než 46 milionů Kč.


Dotační program MAS-OPZ přinese ve 4 Fichích výhradně neinvestiční (tzv. "měkkou") podporu v oblastech sociálních služeb a sociálních podniků, podpory zaměstnanosti a prorodinných opatření jako je vznik dětských skupin apod. Celková alokace činí více než 16 milionů Kč.


Dotační program MAS-PRV je pokračováním dotačního programu LEADER 2007-2013 "Měníme Hranicko" s tím, že podpora spolkové činnosti, rekonstrukce kulturních sálů či veřejných prostranství byly z národního PRV zcela vypuštěny. Naopak podpora zemědělské prvovýroby, zpracování potravinářských a zemědělských výrobků a podnikání v cestovním ruchu se téměř nemění, větší důraz bude kladen na rozvoj drobného podnikání, novinkou je pak podpora krátkých dodavatelských řetězců. Dotační program nabídne 5 Fichí o celkovém objemu dotací téměř 20 milionů Kč.


Pro další informace a konzultace Vašich projektových záměrů se neváhejte obrátit na Vedoucího manažera pro realizaci SCLLD Mgr. Františka Kopeckého, f.kopecky@regionhranicko.cz, 773 58 30 20.


Sledujte aktuality a čerstvé informace v sekci http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/mas-dotacni-programy-2016-2020


 


 


 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz