MAS podpoří v rámci 11. Výzvy MAS-IROP rekonstrukci chodníků ve Všechovicích a Kunčicích

15. 4. 2021

V 11. výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. uspěli oba žadatelé a MAS tak doporučila k získání dotace projkekty obcí Bělotín a Všechovice.

Alokace 11. výzvy byla původně poloviční a stačila by na podporu pouze jedné Žádosti, MAS však rozhodla o navýšení alokace Výzvy, využila na to prostředky vrácené od žadatele v jiném opatření dotačního programu MAS-IROP, který na vlastní žádost odstoupil od realizace. 

Budovat se tak bude hned na dvou místech regionu.

V Kunčicích byl dotací podpořen 4. úsek rekonstrukce chodníků lemujících hlavní tah touto místní částí Bělotína. Dotace činí cca 1,6 milionu Kč při celkovém rozpočtu téměř 2,8 milionů Kč. Žadatel spojí realizaci s 2. a 3. úsekem (podpořeno v 7. výzvě MAS-IROP) do jedné stavební akce, hotovo by mělo být do konce letošního roku.

Ve Všechovicích jsou už stavební práce v plném proudu. Na další část rekonstrukce komunikací ihned navázala též obnova chodníků a zeleně ve msěrech na Malhotice a Rouské. Z celkového rozpočtu 6,37 mil. Kč i zde bude tvořit dotace z dotačního programu MAS-IROP 1 655 157 Kč.

Celkový přehled výsledků 11. výzvy naleznete v příloze této Aktuality

Projekty budou nyní předány na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení