MAS podpoří v rámci 13. Výzvy MAS-IROP výstavbu a rekonstrukci chodníků ve Všechovicích

10. 3. 2022

V 13. výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. uspěl jediný podaný projekt, Výbor MAS doporučil k získání dotace další etapu výstavby a rekonstrukce chodníků ve Všechovicích.

Poslední výzva dotačního programu IROP byla završena výběrem jediného podaného projektu a MAS Hranicko tak může s hrdostí oznámit, že se jí podařilo v regionu Hranicko rozdělit ze 100% celou přidělenou alokaci dotačního programu, která činila v úhrnu více jak 43 milionů Kč evropských dotací, ke kterým příjemci přidali více jak 2 miliony Kč vlastního spolufinancování.

Ve Všechovicích jsou už stavební práce dokončeny. V této podpořené etapě byly zrekonstruovány a dostavěny chodníky v délce 770m podél cest na Horní Újezd a Býškovice. Z celkového rozpočtu téměř 4 mil. Kč zde bude tvořit dotace z dotačního programu MAS-IROP cca 925 000 Kč.

Celkový přehled výsledků 13. výzvy naleznete v příloze této Aktuality

Projekt bude nyní předán na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení