MAS rozšířila území o Luboměř p. S. a splnila Standardizaci pro období 2021+

26. 3. 2021

Vedle přípravy samotné Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027 se MAS na nové programovací období chystá také po formální stránce. Hlavní novinkou je rozšíření území působnosti MAS o 32. obec, Luboměř pod Strážnou.

Obec Luboměř pod Strážnou leží na samém severním cípu Hranicka. Vznikla 1.1.2016 vyčleněním z Vojenského újezdu Libavá, má něco přes 100 obyvatel a do malebné vesničky se můžete vydat přes místní část Potštátu Lipnou.

Obec byla hned po svém vzniku zařazena do území ORP Hranice a bylo tedy logickým krokem i její včlenění do území MAS, neboť hranice MASky a ORP Hranice se od začátku překrývají. MAS i obec si vzájemnou spolupráci dohodly už v roce 2019, pravidla pro realizaci SCLLD však odložily účinnost této změny až na den 22.3.2021.

Zařazení Luboměře p.S. do území MAS umožňuje již nyní samotné obci i jejím obyvatelům, ucházet se o získání podpory z dotačních programů MAS. Aktuálně se jedná např. o Výzvu č.6 MAS-PRV, o které informujeme v samostatné Aktualitě.

Občany i vedení obce vítáme v naší MAS a těšíme se na oboustranně plodnou spolupráci.

Nezbytným krokem pro rozběh nového období bylo též splnění podmínek Standardizace MAS na roky 2021-2027. Zde se jednalo o proces, ve kterém Ministerstvo pro místní rozvoj prověřilo u naší MAS vyváženost složení orgánů, stanovy a další schválené směrnice pro realizaci dotačních programů a rozdělování prostředků koncovým žadatelům. Kontrola byla ukončena 25. února s kladným výsledkem, MAS je tak po organizační stránce plně připravena na realizaci SCLLD 2021+.

 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz