MAS schválila další podklady dotačního programu MAS-IROP pro památky a hasiče

5. 2. 2024

Valná hromada MAS Hranicko na jednání 30.1.2024 schválila sadu preferenčních kritérií pro Výzvu č.3 "Revitalizace kulturních památek", rozhodla o navýšení alokace pro Výzvu č.4 "Pořízení požární techniky" a také schválila podporované typy techniky a limity způsobilých výdajů pro tuto techniku.

Sada preferenčních kritérií pro chystanou Výzvu č.3 "Revitalizace kulturních památek" obsahuje celkem 5 kritérií, podle nichž budou hodnoceny podané Žádosti o dotaci. Vznikne tak pořadí projektů, kdy bude projektům s nejvyšším počtem bodů přidělena požadovaná dotace až do vyčerpání alokace Výzvy, která činí 6 780 578,- Kč. Potenciální žadatelé tak již nyní znají priority MAS v oblasti památek a mohou tak lépe zacílit své projektové záměry. Vyhlášení Výzvy je plánováno na přelom února a března, management MAS nadále vyzývá zájemce k bezplatným konzultacím.

MAS také schválila důležitý podklad pro chystanou Výzvu č.4 "Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany". Z průzkumu mezi jednotkami vyplynul výrazný převis zájmu nad stanovenou alokací, MAS proto zareagovala dvěma kroky. Jednak schválila navýšení aloakce pro tuto oblast o cca 1,2 mil. Kč převedením nevyčerpané alokace z již uzavřených Výzev č.1 a 2 programu MAS-IROP, mezi jednotky SDH v regionu tak bude rozděleno 9 046 408,- Kč, jak vidno v aktualizovaném Harmonogramu Výzev MAS-IROP.

Dále Valná hromada schválila výčet podporované techniky a především finanční limity pro tuto techniku. Žadatelé tak budou muset zajistit vyšší spolufinancování, na druhou stranu bude podpořeno více jednotek s cílem, aby dotaci získali všichni žadatelé, kteří si do Výzvy podají Žádost. Vyhlášení Výzvy je plánováno na březen či duben letošního roku.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení