MAS schválila oblasti podpory a alokace dotačního programu MAS-SZP na roky 2024-2027

6. 9. 2023

Valná hromada MAS Hranicko na svém jednání 5.9.2023 schválila oblasti podpory a jim přidělené objemy dotací pro dotační program MAS-SZP, tedy Společná zemědělská politika, což je pro roky 2023-2028 přejmenovaný následovník tradičního Programu rozvoje venkova. Celkový objem přes 21 milionů Kč dotací poputuje do celkem 6 oblastí se zacílením na investice pro rozvoj zemědělství, podnikání, škol a spolkového života.

Po měsících debat na půdě pracovních skupin i samotné Valné hromady se členská základna shodla na základním rozdělení podpory mezi sektory ve výši 40% pro zemědělství, 20% pro nezemědělské podnikání a 40% pro rozvoj obcí. Ve větším detailu pak nasměrovala:

* 25% do oblasti zemědělská prvovýroba (alokace cca 5,4 mil. Kč)

* 15% do oblasti zpracování a výroba zemědělských a potravinářských produktů (3,3 mil. Kč)

* 8% do oblasti podnikání v cestovním ruchu (1,7 mil. Kč)

* 12% ostatní kategorie nezemědělského podnikání (2,6 mil. Kč)

* 20% kulturní a spolkový život v obcích (4,3 mil. Kč)

* 20% základní a mateřské školy (4,3 mil. Kč)

Firmy, živnostníci, rolníci, obce, školy a spolky tak nyní mají jistotu výše uvedených částek, které MAS v následujícíh letech v regionu Hranicko rozdělí mezi koncové žadatele a mohou se pustit do detailnější přípravy svých projektových záměrů.

Bohužel zatím nejsou k dispozici Pravidla programu pro žadatele, Ministerstvo zemědělství je plánuje vydat během října / listopadu. Až teprve pak bude MAS moci konkretizovat detailní podmínky, způsobilé výdaje, oprávněné žadatele a zveřejní také sady preferenčních kritérií, na jejichž základě bude vybírat podané Žádosti o dotaci k získání podpory.

Dosud nepotvrzenou novinkou také má být právo MASky stanovit pro jednotlivé oblasti podpory míru dotace, která se u zemědělsých a podnikatelských projektů bude moci pohybovat na škále 40 až 60%, u neziskových projektů na škále 70 až 100% dotace.

MAS plánuje vyhlášení prvních Výzev na začátek roku 2024, v případě dostatečné rychlosti čerpání má MAS přislíben ještě dodatečný bonus v objemu cca 2,4 mil. Kč pro roky 2026-2028.

Aktuální informace sledujte v Aktualitách na webu MAS a dále v sekci Dotační programy MAS 2023-2027, záložka Dokumenty ke stažení, podsekce MAS-SZP. Prozatím zde naleznete základní shrnutí informací k tomuto dotačnímu programu ve verzi z července 2023.

S konzultací projetových záměrů je již nyní možno se obrátit na manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20, f.kopecky(at)regionhranicko.cz

 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení