MAS schválila parametry 5. Výzvy pro zemědělce a podnikatele

11. 12. 2019

Výbor MAS rozhodl na jednání 10.12.2019 o základních parametrech Výzvy č.5 dočaního programu MAS-PRV. V celkem 4 fichích bude k dispozici celková alokace 3 919 955 Kč.

Ještě do Vánoc či brzy po Novém roce MAS Hranicko vyhlásí další, v pořadí již čtvrtou výzvu, v níž mají zemědělci, výrobci potravin a drobní podnikatelé možnost získat dotace na investice do svých podniků.

Celková alokace pro tuto Výzvu je 3 919 955 Kč, takže při průměrné míře dotace kolem 50% budou podpořeny projekty s celkovými výdaji kolem 8 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat dle data vyhlášení Výzvy do konce ledna nebo poloviny února 2020.

Podpořeny budou žádosti o dotaci ve 4 fichích (oblastech). Fiche č.11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje cca 2,3 milionů korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje.

Ostatní Fiche jsou vyhlášeny opětovně jen díky tomu, že se do nich z různých důvodů (např. úspory v realizovaných projektech či odstoupení žadatele od realizace) navrátil určitý omezený objem prostředků a MAS chce touto cestou umožnit žadatelům plné vyčerpání alokace jednotlivých Fichí.

Takto tomu je u Fiche č.12 Zemědělské a potravinářské produkty, kde je hlavní podporovanou oblastí zpracování potravin a krmiv do finálních výrobků určených na trh. Alokace pro tuto fichi je už pouze cca 450.000 Kč dotací.

O něco vyšší částka 540.000 Kč je určena ve Fichi č.13 Drobné podnikání pro nezemědělské podnikatele na další rozvoj jejich řemeslných dílen, opraven, prodejen a provozoven, kde poskytují své služby.

Obdobná částka cca 560.000 Kč je pak určena pro nezemědělské podnikatele v oblasti Fiche č.14 Podnikání v cestovním ruchu, kde lze podpořit penziony, hotely, kempy, restaurace či komerčně provozovaná sportoviště.

Žádosti o podporu bude MAS přijímat elektronicky přes Portál Farmáře. Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak takové musí být jako platné a pravomocné předloženo už při podání žádosti na MAS. Součástí každého předloženého projektu musí být také stručný podnikatelský plán, případně další přílohy dokladující nárok na zisk preferenčních bodů, dle kterých Výběrové komise MAS žádosti seřadí do pořadí rozhodující o získání dotace.

Text Avíza Výzvy, pracovní verze Fichí a další podklady, návody a příručky najdou zájemci v příloze této Aktuality a na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

Kontaktní osobou pro poskytnutí konzultací a dalších informací je hlavní manažer MAS Mgr. František Kopecký, 773 58 30 20, f.kopecky@regionhranicko.cz. 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení