MAS v rámci Výzvy č.7 MAS-PRV podpoří 3 projekty na vybavení školních jídelen

25. 8. 2021

Tematicky zaměřená Výzva č.7 MAS-PRV nabídla prostředky na vybavení mateřských a základních škol. Byly podány celkem 4 Žádosti o dotaci, 1 žadatel odstoupil během administrativní kontroly na vlastní žádost. Do fáze věcného hodnocení tak postoupily 3 podané projekty. Vzhledem k tomu, že v úhrnu nepokryly celou alokaci Výzvy a získaly dostatečný počet bodů, byly všechny tři dne 24.8. 2021 vybrány Výborem MAS k získání dotace.

Výslednou tabulku s výsledky hodnocení Výzvy č.7 MAS-PRV naleznete v příloze této Aktuality

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení