MAS vybrala k získání podpory 1 projekt 7. výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy II.

14. 10. 2020

Do výzvy byly podány celkem 2 projekty, bohužel u žadatele obec Všechovice nebyly splněny podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Podpořena tak bude pouze dotace na výstavbu chodníků v místní části Kunčice.

MAS Hranicko v minukých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 7. výzvě dotačního programu MAS-IROP.

Dotaci 1.899.998 Kč (95%) při celkovém rozpočtu 1.999.998 Kč získal projekt Výstavba a rekonstrukce chodníků a autobusového zálivu v Bělotíně-Kunčicích žadatele obec Bělotín.

Seznam vybraných Žádostí o podporu této Výzvy naleznete v příloze této Aktuality

Projekt bude nyní předán na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace. Žadatel plánuje realizaci projektu během roku 2021.

Nevyužitá alokace 1.742.271 Kč byla vyhlášena v následné 11. výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. s uzávěrkou 6.10.2020.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení