MAS vybrala ve Výzvách č. 1 a 2 MAS-IROP k získání podpory 10 projektů škol a sociálních služeb

23. 2. 2024

6 podpořených základních škol a 4 poskytovatelé sociálních služeb, takový je výsledek prvních dvou výzev dotačního programu MAS-IROP, v nichž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu téměř 15 milionů Kč.

Výbor MAS na nedávném jednání potvrdil pořadí projektů včetně udělených bodů předložené Výběrovou komisí MAS a vybral k podpoře všech 10 podaných Žádostí o dotaci.

Ve Výzvě č.1 MAS-IROP byly podány celkem 4 Žádosti, poskytovatelé sociálních služeb tak pořídí 3 nové automobily a 1 bytovou jednotku pro vyšší stupeň azylového bydlení.

6 úspěšných projektů základních škol ve Výzvě č.2 zajistí nákup počítačové techniky a dalšího vybavení pro multimediální či polytechnické učebny. Zajímavostí bude též nová venkvoní učebna pro přírodní vědy.

U obou Výzev nebyla zcela vyčerpána původní alokace. Valná hromada MAS již rozhodla o přesunu těchto prostředků v objemu cca 1,2 mil. Kč do oblasti vybavení hasičských jednotek, kde bude Výzva vyhlášena na konci dubna.

Podpořené žádosti budou nyní dopracovány a žadatelé je podají do příslušných nadřazených Výzev IROP. Úspěšným žadatelům gratulujeme a přejeme úspěšnou realizaci. Výsledky obou Výzev naleznete v příloze Aktuality.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení