MAS vybrala ve Výzvách č. 3 a 4 MAS-IROP k získání podpory 21 projektů majitelů památek a jednotek požární ochrany

17. 6. 2024

7 podpořených majitelů památek a 14 jednotek SDH, takový je výsledek dalších dvou výzev dotačního programu MAS-IROP, v nichž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu více jak 15 milionů Kč.

Výbor MAS na nedávném jednání potvrdil pořadí projektů včetně udělených bodů předložené Výběrovou komisí MAS a vybral k podpoře všech 21 podaných Žádostí o dotaci.

Ve Výzvě č.3 MAS-IROP bylo podáno celkem 7 Žádostí, víc jak 6 milionů Kč tak využijí k revitalizaci majitelé těchto památek: zámek, hřbitov a kostel ve Všechovicích, kostelíček a synagoga v Hranicích, zvonička ve Skaličce a kostel v Malhoticích. 

14 úspěšných projektů obcí ve Výzvě č.4 podpoří devíti milony Kč zafinancování nákupu techniky a vybavení pro jednotlivé Jednotky požární ochrany. Bude se jednat o 1 cisternu, 10 dopravních automobilů či nákup osvětelní nebo spojovací techniky. Ve většině případů se budou obce snažit o zajištění spolufinancování nákladných investic také od Generálního ředitelství HZS nebo od Olomouckého kraje.

U obou Výzev nebyla zcela vyčerpána původní alokace. Cca 740 000 Kč tak bude využito v některé z přístích Výzev dotačního programu MAS-IROP.

Podpořené žádosti budou nyní dopracovány a žadatelé je podají do příslušných nadřazených Výzev IROP. Úspěšným žadatelům gratulujeme a přejeme úspěšnou realizaci. Výsledky obou Výzev naleznete v příloze Aktuality.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení