MAS vybrala ve Výzvě č. 1 MAS-OPTAK k získání podpory 5 podnikatelských projektů

3. 4. 2024

5 podpořených projektů zaměřených na zavádění automatizace a IT řešení ve firmách z Hranicka, takový je výsledek prvních výzvy dotačního programu MAS-OPTAK, v němž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele 2 a půl milionu Kč.

Výbor MAS na nedávném jednání potvrdil pořadí projektů včetně udělených bodů předložené Výběrovou komisí MAS a vybral k podpoře všech 5 podaných Žádostí o dotaci.

Ve Výzvě nebyla zcela vyčerpána původní alokace, zbylých cca 440 000 Kč tak bude převedeno do následující Výzvy, jejíž vyhlášení je naplánováno na rok 2025.

Podpořené žádosti budou nyní dopracovány a žadatelé je podají do příslušné nadřazené Výzy operačního programu OP TAK. Úspěšným žadatelům gratulujeme a přejeme úspěšnou realizaci. Seznam podpořených projektů naleznete v příloze Aktuality.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení