MAS vybrala ve Výzvě č.10 MAS-PRV k získání podpory 11 projektů

27. 4. 2023

5 investic u drobných podnikatelů a 6 podpořených škol, takový je výsledek Výzvy č.10 dotačního programu MAS-PRV, v níž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu více jak 3 miliony Kč.

Výbor MAS na nedávném jednání potvrdil pořadí projektů včetně udělených bodů předložené Výběrovou komisí MAS a po navýšení původní alokace s cílem podpory maximálního počtu projektů vybral k podpoře celkem 11 projektů.

Ve Výzvě č.10 MAS-PRV bylo podáno celkem 17 Žádostí o dotaci, z nichž 16 prošlo formální kontrolou a postoupilo do procesu hodnocení. 

Ve Fichi 13 Drobné podnikání došlo cca k dvojnásobnému převisu zájmu žadatelů nad možnostmi a alokací této Fiche, podporu i tak získalo 5 z 8 podaných Žádostí o dotaci.

Fiche 20 Obnova vesnic byla v rámci této Výzvy již potřetí zaměřená na oblast b) Mateřské a základní školy, převis zájmu tvořil cca 150%, žadatelé podali projekty za cca 3 mil. Kč, připravená aloakce tvořila však jen zhruba 2 mil. Kč. Uspěly spíše méně finančně náročné projekty a tak jich bylo k získání podpory vybráno hned 6 z celkem 8 podaných Žádostí.

Podpořené žádosti budou nyní předány na SZIF k další administraci předcházející samotné realizaci projektů. Úspěšným žadatelům gratulujeme a těm ostatním přejeme úspěch v některé z dalších Výzev, které budou pokračovat po spuštění nového dotačního programu SPZ navazujícího na současý PRV a to od začátku roku 2024. Výsledky Výzvy naleznete v příloze Aktuality.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení