MAS vybrala ve Výzvě č.11 MAS-PRV k získání podpory 13 projektů

31. 8. 2023

4 investice u drobných zemědělců a 9 podpořených projektů zaměřených na kulturní a spolkové zázemí, takový je výsledek poslední Výzvy č.11 dotačního programu MAS-PRV, v níž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu více jak 3 miliony Kč.

Výbor MAS na nedávném jednání potvrdil pořadí projektů včetně udělených bodů předložené Výběrovou komisí MAS a po navýšení původní alokace s cílem podpory maximálního počtu projektů vybral k podpoře celkem 13 projektů.

Ve Výzvě č.11 MAS-PRV bylo podáno celkem 18 Žádostí o dotaci, z nichž 17 prošlo formální kontrolou a postoupilo do procesu hodnocení.

Ve Fichi 11 Rozvoj zemědělských podniků vzhledem k nízké alokaci byli upřednostněni pro tuto Výzvu menší zemědělci, alokace vyšla na 4 ze 6 podaných Žádostí o dotaci.

Fiche 20 Obnova vesnic byla v rámci této Výzvy už podruhé zaměřená na oblast f) Spolková a kulturní zařízení vč. knihoven, převis zájmu tvořil cca 150%, žadatelé podali projekty za téměř 2,5 mil. Kč, připravená alokace původně tvořila jen zhruba 1,8 mil. Kč. Výbor MAS však využil možnosti danou Pravidly PRV, kdy je v posledních Výzvách programu umožněno podpořit hraniční projekt Výzvy v plné požadované výši i nad rámec alokace MAS. Projekt obce Všechovice tak byl podpořen v plné výši požadované dotace, přičemž celkové nadčerpání alokace MAS z prostředků PRV činí za tuto Výzvu 331 967 Kč.

I díky tomu mohlo být popořeno 9 z celkem 11 podaných Žádostí.

Podpořené žádosti budou nyní předány na SZIF k další administraci předcházející samotné realizaci projektů. Úspěšným žadatelům gratulujeme a těm ostatním přejeme úspěch v některé z dalších Výzev, které budou pokračovat po spuštění nového dotačního programu SPZ navazujícího na současý PRV a to od začátku roku 2024. Výsledky Výzvy naleznete v příloze Aktuality.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení