MAS vybrala ve Výzvě č.9 MAS-PRV k získání podpory 14 projektů

29. 8. 2022

4 projekty zemědělců, 2 výrobců potravin a 8 podpořených škol, takový je výsledek Výzvy č.9 dotačního programu MAS-PRV, v němž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu téměř 5 milionů Kč.

Výbor MAS hlasováním per-rollam potvrdil pořadí projektů včetně udělených bodů předložené Výběrovou komisí MAS a po přesunech finančních alokací mezi Fichemi s cílem podpory maximálního počtu projektů vybrala k podpoře celkem 14 projektů.

Ve Výzvě č.9 MAS-PRV bylo podáno celkem 28 Žádostí o dotaci, které všechny prošly formální kontrolou a postoupily do procesu hodnocení. 

Ve Fichi 11 Rozvoj zemědělských podniků došlo téměř k třínasobnému převisu zájmu žadatelů nad možnostmi a alokací této Fiche, podporu tak získaly jen 4 ze 13 podaných Žádostí o dotaci.

Ve Fichi 12 Zemědělské a potravinářské produkty došlo jako u jediné Fiche k nedočerpání alokace. Podporu získaly obě podané Žádosti a cca 150.000 Kč bylo rozhodnutím Výboru MAS přesunuto do ostatních dvou Fichí.

Fiche 20 Obnova vesnic byla pro tuto Výzvu již podruhé zaměřená na oblast b) Mateřské a základní školy, tentokrát s téměř dvojnásobným převisem zájmu. Uspěly spíše méně finančně náročné projekty a tak jich bylo k získání podpory vybráno hned 8 z celkem 13 podaných Žádostí.

Podpořené žádosti budou nyní předány na SZIF k další administraci předcházející samotné realizaci projektů. Úspěšným žadatelům gratulujeme a těm ostatním přejeme úspěch v některé z dalších Výzev, které budou kontinuláně v dalších letech pokračovat. Výsledky Výzvy naleznete v příloze nebo zde..

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení