MAS vyhlásí Výzvu č.1 MAS-SZP pro zemědělce, potravináře, obce a spolky

12. 6. 2024

MAS Hranicko dne 24.6.2024 vyhlásí Výzvu č.1 dotačního programu MAS-SZP se 2 vyhlášenými Fichemi:
F1 Zemědělské podnikání s alokací 4 657 967,- Kč
F5 Obnova vesnic, aktivita a) Kulturní, spolková a společenská zařízení,
včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven s alokací 2 067 789,- Kč

Uzávěrka Výzvy č.1 je stanovena na 30.7.2024.

MAS Hranicko úspěšně dokončila všechny přípravné kroky a spouští touto první Výzvou realizaci dotačního programu MAS-SZP (dříve MAS-PRV), v rámci něhož rozdělí na Hranicku v následujících letech více jak 21 milionů Kč na podporu zemědělství, podnikání, škol a kulturního a spolkového života obyvatel. Zahájení programu nabralo cca dvouměsíční zpoždění způsobené technickými komplikacemi v monitorovacím systému MS2021+ při schvalování změn v tzv. Standardizaci MAS. Nyní jsou již všechny potřebné podklady schváleny a MAS tak může dne 24.6.2024 očekávanou Výzvu č.1 vyhlásit.

Fiche 1 podpoří nově v rámci společné Fiche zemědělskou prvovýrobu, zpracování produktů a jejich uvádění na trh či školkařskou produkci. Míra dotace je stanovena na 40% a max. výše způsobilých výdajů na 1 žádost je 1 250 000,- Kč (= max. výše dotace 500 000,- Kč)

Fiche 5a téměř kopíruje dřívějši Fichi 20 a v této první Výzvě se zaměří na kulturní a spolková zařízení včetně mobilního vybavení. Míra dotace je stanovena na 70% a max. výše způsobilých výdajů na 1 žádost je 1 070 000,- Kč (= max. výše dotace 749 000,- Kč)

Základní informace (podporované aktivity, oprávnění žadatelé ad.) najdete v příloze Výzva č.1 MAS-SZP. Podrobné podmínky jsou pak shrnuty v Pravidlech SP SZP Intervence 52.77 – LEADER viz přílohy.

Zveřejněno je též finální znění preferenčních kritérií, dle kterých budou podané Žádosti o dotaci obodovány a seřazeny do pořadí pro získání dotace těch projektů, na něž bude dostačující výše uvedená alokace.

dokument „ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS“ shrnuje postupy MAS pro zamezení střetu zájmu, v případě shodného počtu bodů, přesunů alokace v rámci výzvy a pro podporu hraničního projektu. Další podrobné postupy a způsoby řešení jsou uvedeny v Interních postupech MAS-SZP.

MAS do spuštění Výzvy zveřejní také Příručky pro žadatele pro jednotlivé Fiche.

Všechny podklady najdete na webu https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/dotacni-programy-mas/2023-2027, sekce Dokumenty ke stažení, adresář „MAS-SZP“

Informační seminář pro žadatele proběhne v úterý 25.6.2024 od 15.30h v sídle MAS, Tř. 1. máje 328, Hranice (Kunzova vila – zámeček)

MAS Hranicko doporučuje osobní konzultace Vašich projektových záměrů tak, abychom hned zkraje mohli eliminovat případné nedostatky a nesoulady s Pravidly SZP. V případě zájmu kontaktujte hlavního manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20, f.kopecky(at)regionhranicko.cz

Pro zachování nutné návaznosti jsme také aktualizovali Harmonogram Výzev dotačního programu MAS-SZP viz příloha.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení