MAS vyhlásila 11. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy III.

7. 9. 2020

11. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. má alokaci 1 742 271,- Kč CZV a uzávěrku pro příjem žádostí 5.10.2020 včetně.

Podpora se zaměřuje na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů v dopravě budováním bezbariérových komunikací, chodníků, přechodů, nástupišť a instalaci bezpečnostních prvků. Míra dotace činí 95% způsobilých výdajů,

MAS pro tuto výzvu vyřadila za způsobilých výdajů veškeré Vedlejší aktivity, jako je zpracování studie proveditelnosti, realizace zadávacích řízení či náklady na vznik projektové dokumentace. Tyto výdaje si musí zajisti žadatel z vlastních prostředků. 

Text Výzvy, kritéria formálních náležitosí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení jsou v příloze této Aktuality nebo ke stažení na webu MAS.

MAS pořádá pro zájemce Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 14.9.2020 od 13h, v kanceláři MAS, Kunzova vila, Tř. 1. máje 328, Hranice. K účasti na semiáři se prosím přihlaste na emailu f.kopecky@regionhranicko.cz

S konzultacemi se obracejte na manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20, f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení