MAS vyhlásila 12. výzvu MAS-IROP Cyklodoprava II.

7. 9. 2020

MAS Hranicko vyhlásila 12. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Cyklodoprava II. s finanční alokací 6 188 406 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků.

Výzva je zaměřena na výstavbu stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Možná je též výstavba nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. MAS preferenčními body motivuje také k výstavbě stojanů na kola či odpočívek.

MAS pro tuto výzvu stanovila limity způsobilých výdajů na vybrané Vedlejší aktivity jako je zpracování studie proveditelnosti, realizace zadávacích řízení či náklady na vznik projektové dokumentace.

Text Výzvy, kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení jsou v příloze této Aktuality nebo ke stažení na webu MAS.

MAS pořádá pro zájemce Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 14.9.2020 od 14h, v kanceláři MAS, Kunzova vila, Tř. 1. máje 328, Hranice. K účasti na semináři se prosím přihlaste na emailu f.kopecky@regionhranicko.cz

S konzultacemi se obracejte na manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20, f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení