MAS vyhlašuje 13. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV.

12. 10. 2021

Jedná se o poslední výzvu dotačního programu MAS-IROP. 13. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. má alokaci 974 141,- Kč CZV a uzávěrku pro příjem žádostí 14.11.2021 včetně.

Podpora se zaměří na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů v dopravě budováním bezbariérových komunikací, chodníků, přechodů, nástupišť a instalaci bezpečnostních prvků. Míra dotace činí 95% způsobilých výdajů,

MAS pro tuto výzvu vyřadila ze způsobilých výdajů veškeré Vedlejší aktivity, jako je zpracování studie proveditelnosti, realizace zadávacích řízení či náklady na vznik projektové dokumentace. Tyto výdaje si musí zajisti žadatel z vlastních prostředků. 

Text Výzvy, kritéria formálních náležitosí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení jsou v příloze této Aktuality nebo ke stažení na webu MAS.

MAS pořádá pro zájemce Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 18.10.2021 od 13h, v kanceláři MAS, Kunzova vila, Tř. 1. máje 328, Hranice. K účasti na semiáři se prosím přihlaste na emailu f.kopecky@regionhranicko.cz

S konzultacemi se obracejte na manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20, f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení