MAS vyhlašuje Výzvu č.8 MAS-PRV zaměřenou na veřejná prostranství

27. 1. 2022

MAS Hranicko dne 7.2.2022 vyhlásí Výzvu č.8 dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova). Výzva potrvá do 10.3.2022 a MAS v rámci ní rozdělí částku 2 134 948,- Kč. Podpořeny budou žádosti o dotaci v jediné Fichi 20 tentokrát zaměřené výhradně na oblast A) Veřejná prostranství.

Obce a mikroregiony na Hranicku mohou zainvestovat do obnovy veřejných prostranství včetně povrchů, mobiliáře či vodních prvků, nelze podpořit výsadbu dřevin.

Žádosti o podporu bude MAS přijímat elektronicky přes Portál Farmáře do 10.3. 2022 včetně, kdy bude Výzva uzavřena. Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak takové musí být jako platné předloženo už při podání žádosti na MAS. Žádost o dotaci MAS musí obsahovat též komentáře k nároku na zisk preferenčních bodů, dle kterých Výběrové komise MAS žádosti seřadí do pořadí rozhodující o získání dotace.

MAS Hranicko k této Výzvě pořádá Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční v úterý 15.2.2022 od 13 hod. v zasedací místnosti MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice (Kunzova vila - zámeček)

Další podrobnosti a podklady najdete na webu www.regionhranicko.cz/sclld, v sekci Dotační program MAS-PRV.

Všem zájemcům doporučujeme osobní či telefonické konzultace jejich záměrů tak, abychom hned zkraje ověřili uznatelnost výdajů a minimalizovali riziko chyb v žádostech, které by vedly k jejich vyřazení v rámci administrace podaných Žádostí o dotaci.

Jsme Vám k dispozici, kontaktní osobou pro poskytnutí konzultací a dalších informací je hlavní manažer MAS Mgr. František Kopecký, 773 58 30 20, f.kopecky@regionhranicko.cz.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení