MAS získala dalších 10 milionů Kč z PRV a už ví, jak je využije.

25. 9. 2020

MAS Hranicko díky úspěšnému čerpání v dotačním programu MAS-PRV získala od Ministerstva zemědělství dodatečnou alokaci 10,2 milionů korun, které rozdělí mezi koncové žadatele v roce 2021. Na jednání Valné hromady MAS 22.9.2020 došlo k dohodě na využití financí v konkrétních podporovaných oblastech.

Rozhodnutí předcházela 2 samostatná jednání pracovních skupin. Zemědělci a nezemědělští podnikatelé v PS Ekonomický rozvoj navrhli víc jak polovinu alokace nasměrovat do současných Fichí 11-14. Pracovní skupina Obyvatelstvo sdružující hlavně starosty a spolky prozměnu navrhla necelých 80% financí využít na rozvoj a obnovu venkovské infrastruktury a zázemí.

Členská základna pak po věcné debatě našla kompromisní poměr, ze kterého vychází definitivní rozdělení na cca 3,5 milionu pro podnikatele a zemědělce a rovných 6,8 milionů pro obce, školy a spolky. Pracovní skupiny také navrhly každá za svůj sektor vnitřní rozpočítání financí mezi 4 stávající podnikatelské fiche a 3 nejpotřebnější oblasti podpory v rozvoji vesnic: kulturní a spolková zařízení, mateřské a základní školy a veřejná prostranství.

Do chystané Výzvy č.6 na podávání Žádostí o dotaci budou započítány též zbylé statisícové částky ve Fichích 11-14 a také alokace 1,9 mil. Kč, kterou MAS do Fiche 20 Obnova vesnic, oblast Kulturní a spolkové zázemí, nasměrovala už v roce 2019.

Výsledkem je tak finální tabulka s alokacemi Výzvy č.6, která bude vyhlášena v prosinci 2020 s uzávěrkou koncem ledna 2021. U fiche 20 pak dojde k čerpání financí nejspíš natřikrát, vždy se samostatnou výzvou na kulturní a spolková zařízení (12/2020), následně na školy (04/2021) a naposledy na veřejná prostranství (08/2021). Snahou je vyhnout se společnému hodnocení a bodování žádostí s velmi odlišným obsahem.

Aktualizována byla také tabulka Harmonogramu Výzev.

MAS nyní musí k nově zařazené Fichi 20 vytvořit a nechat si schválit sady preferenčních kritérií, kterými bude podané žádosti hodnotit, stanovit také max. výši dotace na 1 projekt a další podmínky, které může v rámci dotačního programu nastavit.

Podrobné informace k podporovaným oblastem v rámci Fiche 20 nabízí aktuální Pravidla 19.2.1 PRV na str. 85, 87 a 96

Potenciálním žadatelům nabízíme možnost bezplatných konzultací, domluvte si termín schůzky:

Mgr. František Kopecký

Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD

773583020, f.kopecky@regionhranicko.cz

 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení