MAS zveřejnila preferenční kritéria pro dotační program MAS-OPTAK určený malým a středním podnikům

14. 9. 2023

MAS Hranicko učinila v minulých dnech další kroky pro spuštění dotačního programu MAS-OPTAK, jež bude podporovat malé a střední podniky ve zvyšování technologické úrovně, digitalizaci a automatizaci výroby či poskytovaných služeb. První výzva, kde bude mezi žadatele rozděleno cca 3 miliony korun, se chystá na listopad 2023.

MAS nyní zveřejnila sadu preferenčních kritérií (viz příloha), podle kterých Výběrová komise oboduje podané Žádosti  čímž po uzavření Výzvy vznikne finální pořadí podaných projektů. V případě převisu zájmu nad alokací programu tak dotaci získají projekty s nejvyšším počtem bodů až potud, kam vyjde finanční alokace. Naopak, pokud zájem nebude dostatečný, dotaci může získat žadatel, který nasbírá i jen minimum bodů.

Zásadním krokem je nyní jak pro MAS, tak pro potenciální žadatele konkretizovat projektové záměry, které je nutno před vyhlášením Výzvy zkonzultovat nejen s MAS, ale i s Agenturou pro podnikání a inovace (API). Ta totiž bude ve finále  posuzovat soulad projektového záměru s podmínkami dotačního programu, především co se jeho technického obsahu týče.

Základními oblastmi podpory jsou robotizace, automatizace, digitalizace výroby, skladování, prodeje, dále webová a cloudová řešení, eshopy, komunikační a identifikační infrastruktura a výpočetní technika, vnitropodnikové IT systémy apod.

MAS ještě podle výsledku konzultací s potenciálními žadateli stanoví, jaký bude maximální rozpočet projektu, z něhož bude dotace vypočítána. Bude to nejspíš někde mezi 1-2 miliony korun na jeden projekt. Jelikož je míra dotace pevně stanovena na 50% způsobilých výdajů, žadatel tak dostane zpětně proplaceno vždy polovinu nákladů, které splní podmínky dotačního titulu.

V přílohách naleznete základní info k podmínkám získání dotace vč. dalších důležitých podkladů.

Pokud bude o dotační program dostatečný zájem a projekty budou úspěšně realizovány, lze počítat pro roky 2025-2026 s dalšími 3 miliony korun pro koncové žadatele z regionu Hranicko.

Kompletní podklady jsou k dispozici v sekci Dotační programy MAS -> Dokumenty ke stažení -> MAS-OPTAK

Zájemci o konzultaci, nechť se obrací na manažera MAS Františka Kopeckého:

Tel: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení