Máme první informace k dotačnímu programu MAS-SZP 2021+ (dříve MAS-PRV)

15. 5. 2023

Nedávno byly ze strany MZe zveřejněny první detailnější informace k dotačnímu programu MAS-SZP (tedy Společná zemědělská politika), který pod novým názvem naváže od roku 2024 na stávající dotační program MAS-PRV (tedy Program rozvoje venkova).

Prozatím známé informace k jednoptlivým opblastem podpory jsou shromážděny v příloze této Aktuality

V oblasti zemědělství a nezemědělského podnikání zdá se zůstane téměř vše beze změny, zatím nebyly zveřejněny míry dotace, na které budou moci žadatelé dosáhnout.

Změny jsou ve článku 20 určeném pro obce a spolky, kde kromě pokračující podpory vybavení a staveb pro kulturní a spolkové aktivity vč. knihoven a investic do školních jídelen a učeben nově přibudou také drobné památky místního významu, kontejnerová stání, ale také zastávky dopravy, dětská, školní a sportovní hřiště nebo komunální technika.

Přes MASky rovněž bude možno podporovat i lesnictví a neproduktivní infrastrukturu v krajině jako stezky, cesty, ÚSES, drobné památky nebo zadržení vody v krajině.

Do finančního plánu prozatím dostaneme k dispozici 90% alokace, tj. přesně 21.766.200,- Kč, tedy bude možno podpořit projekty s úhrnem cca 35 – 40 mil. Kč způsobilých výdajů. 10% zůstává jako výkonostní rezerva pro pozdější roky. Nový program také zdůrazňuje potřebu inovativnosti, přidané hodnoty daného projektu pro území MAS a příspěvek ke konceptu SMART Villages. To vše bude MAS nově posuzovat v rámci své administrativní kontroly a hodnocení projektových záměrů.  Podrobnosti viz příloha.

Priority pro náš region rozdiskutují během května a června pracovní skupiny při MAS, finální rozhodnutí o zařazených oblastech a jejich alokacích by mělo proběhnout na půdě Valné hromady v září příp. říjnu 2023 tak, abychom od začátku roku 2024 mohli vyhlašovat Výzvy.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení