Metodika logopedické péče v MŠ

17. 11. 2021

Série webinářů s Mgr. Lucií Pavlicovou

Na konci září jsme rozjeli sérii celkem pěti webinářů pod vedením logopedky Mgr. Lucie Pavlicové. Každý z webinářů je zaměřený na jednu oblast spojenou s vývojem řeči. Webináře jsou velmi praktické, prokládané příklady a ukázkami z praxe.

První webinář byl zaměřen na dechová cvičení, druhý na oromotoriku a fonační cvičení, třetí webinář proběhne 1. prosince se zaměřením na sluchové vnímání, pokud se chcete přidat, využijte pozvánku v příloze. V dalším roce proběhnou ještě 2 webináře se zaměřením na zrakové vnímání a hrubou a jemnou motoriku.

Protože nás praktické webináře nadchly, rozhodli jsme se v příštím roce zrealizovat také 7 webinářů pro rodiče.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení