Nejčastější chyby při zprávách o realizaci zjednodušených projektů

18. 12. 2017

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzvy 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do analýzy je zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci. Z předběžných výsledků vyplývá poměrně velká chybovost.

Nejčastěji příjemci ve zprávě nedokládají všechny požadované dokumenty. Možná nejvíce opomíjeným dokumentem je náplň práce. Příjemci také zapomínají uvádět ve smlouvách registrační číslo projektu a název projektu. Další nedostatky se objevují například při dokládání třídních knih u šablony Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a Čtenářský klub pro žáky ZŠ, kde chybí čas konání klubů.

V průběhu ledna 2018 budou pro příjemce připraveny podrobnější informace k častým chybám, které by měly přispět ke snížení počtu nedostatků ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz