Obě cyklostezky podpořené ze SCLLD MAS Hranicko úspěšně proplaceny

25. 2. 2020

V minulých dnech a týdnech byly úspěšně ukončeny administrace Žádostí o platbu u obou projektů na stavbu cyklostezek, které byly podpořeny v rámci Strategie CLLD MAS Hranicko, dotační program MAS-IROP.

Obec Skalička tak obdrží dotaci ve výši 95% z celkových způsobilých výdajů
3 943 307,- Kč, městys Hustopeče nad Bečvou jako nositel projektu na cyklostezku z Hustopeč do Milotic pak 95% z částky 9 153 957,- Kč.

Obě cyklostezky už jsou v plném provozu a po zimním polospánku čekají na první nápor sezonních uživatelů z řad místních obyvatel a cykloturistů.
Poděkování za spolupráci patří manažerce Mikroregionu Hranicko Ing. Marceli Tomášové, paním starostkám Petře Kočnarové ze Skaličky, Ing. Júlii Vozákové z Hustopeč nad Bečvou, Bc. Haně Bezděkové z Milotic nad Bečvou a dalším zainteresovaným za dobrou spolupráci a úspěšnou realizaci.

MAS Hranicko tak nyní zná konečnou alokaci pro chystanou jarní 11. Výzvu MAS-IROP Cyklodoprava II., která činí 6 188 406 Kč celkových způsobilých výdajů (z toho je 95% dotace a 5% vlastního spolufinancování). Můžeme se tak v příštích letech těšit na vznik dalších potřebných kilometrů zlepšujících podmínky pro cyklodopravu v regionu.

Reportáž z otevření cyklostezky Hustomilka zde..

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz