Otevřená hodina v Sedmikrásku

6. 6. 2022

Sedmikrásek je lesní mateřská škola v Babicích nad Svitavou.

Jednoho brzkého pondělního rána na konci května jsem nasedli do autobusu a nechali se dovézt do krásné přírody Moravského krasu do trochu jiné mateřské školy. V lesní mateřské škole Sedmikrásek nás velmi mile přivítala paní ředitelka se svou kolegyní. Dovolily nám prohlédnout si celý prostor školky a nahlédnout do aktivit dětí, které se odehrávají za každého počasí převážně na zahradě okolo jurty a také v přilehlém lese. Do zázemí jurty chodí převážně jen jíst a odpočívat.

Děti se učí v lese chovat bezpečně a ohleduplně, tak aby neublížily sobě, druhým, ani zvířatům a rostlinám. Příroda nabízí mnoho podnětů k zamyšlení, k poznávání a vede nás k hledání souvislostí. Díky lesu a počasí vychází děti i učitelé z komfortní zóny a vytváří si tak zkušenosti, které jsou důležité pro život. Zvyšují si svou odolnost a imunitu, rozvíjí odvahu. Stejně tak se denně pohybují v mezilidských vztazích, poznávají díky nim sebe navzájem i sami sebe a učí se chovat s respektem k sobě i druhým. Proměnlivost počasí zároveň učí všechny pokoře, že nemůžeme vše naplánovat. Povinnou výbavou jsou gumáky a nepromokavé oblečení. :)

Při pohybu v lese cvičí děti svoji zdatnost, výdrž, sílu i rovnováhu. Zlepšují svůj odhad, posuzují vlastních sil, získávají sebedůvěru, co už dokážou, rozvíjejí všechny smysly. Průvodci (učitelé) nezapomínají ani na rozvoj jemné motoriky, vedou děti k samostatnosti a sebeobsluze, rozvíjejí jejich znalosti. Zároveň reagují na dětské zájmy a vedou je k přemýšlení o různých tématech, která během roku otevírají na ranním kruhu. Během dne se střídají řízené činnosti s volnou hrou. Vzdělávání je pojmuto komplexně tak, jako je pojmuto v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, ale přesto jinak než v běžné mateřské škole. Ze známých pedagogických koncepcí přebírají prvky, které s nimi souzní a stále hledají nové podněty, které pak zapojují do běžných aktivit. V Sedmikrásku samozřejmě považují za důležité rozvíjet u dětí kritické myšlení, vytvářet prostor pro sdílení a rozvíjení komunikace, podněcovat kreativitu dětí tak, aby z těchto dovedností a schopností mohly čerpat až do dospělosti. Učí děti zvládat emoce, rozvíjí hudební a výtvarné cítění. Vzájemná inspirace je základem přístupu k životu. Inspirují děti svým vlastním příkladem a zároveň se učí od nich. Nehrají si na všemocné dospělé, kteří těm malým musí neustále říkat, co a jak dělat, ale podporují je v nacházení vlastních zdroje, přístupů, řešení...

Děkujeme za možnost sdílení a načerpání inspirace!

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz