Poradna pro rodinu

30. 5. 2024

Kdo ještě neví, kde v Hranicích najde Poradnu pro rodinu?

Kancelář Poradny pro rodinu má nyní zbrusu nový polep na okně a také novou tabuli nade dveřmi. Poradnu pro rodinu najdete na dolním podloubí v Hranicích (ul. Radniční 31). 

Poradna pro rodinu se zaměřuje na podporu rodiny s dětmi, včetně širšího příbuzenstva – prarodičů a dalších příbuzných. Pracuje i s různě sociálně znevýhodněnými skupinami. V současnosti například rozvíjí aktivity s uprchlíky z Ukrajiny, kteří mohou získat v Poradně podporu rodilého mluvčího.

Poradna je nápomocná při řešení potíží v komunikaci a vzájemných vztazích dětí a dospělých v rámci rodiny i mimo ni, vzdělávacích obtíží žáků ve škole, potížích při vrstevnických konfliktech dětí a konfliktech v prostředí, ve kterém rodina žije.

Poradna se zaměřuje na podporu rodičovských kompetencí, zvyšování digitální a finanční gramotnosti rodin. Podpora poradny směřuje klienty k získání informací, k funkční komunikaci s úřady, získání kladných společenských návyků, získání pozitivního postoje ke vzdělávání, rozšíření sociálního kapitálu jedinců v komunitě, kde žijí, nasměrování ke zdrojům pomoci.

Je provozována v rámci projektu Společně pro Hranicko – MAS-OPZ+, reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000065 ve spolupráci s LAVINA Hranice z.s.

Kontakt: Mgr. Angela Mikšánková, DiS., tel.: 602 573 058 (česky, ukrajinsky a rusky).

Autor:Barbora Matušková
E-mail:b.matuskova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení