Projekt Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+ zahájen

13. 3. 2023

Se začátkem roku 2023 byl zahájen projekt Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+. Tzv. "deštníkový projekt" je realizován díky Operačního programu Zaměstnanost plus a je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu, který bude realizován až do prosince 2025 a je financován více než 8 milióny korun, je zvýšení podpory neformální domácí hospicové péče formou terénní poradny pro neformálně pečující, podpora rodin a posilování rodinných vazeb, dostupnost komunitních táborů a komunitní a sociální práce v regionu Hranicko.

MAS Hranicko realizuje většinu aktivit projektu, kterými jsou:

Poradna pro rodinu, Komunitní setkávání v komunitním centru (KC) a v komunitní zahradě, Sociální práce nad rámec zákona v KC a Komunitní venkovské tábory, Řízení projektu. 

Do projektu je zapojen i partner s finanční účastí, Andělé stromu života, jež realizuje aktivitu Poradenství a podpora neformálně pečujících osob.

Projekt cílí na skupiny osob Neformální pečující, Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, Rodiče, děti a mladé dospělé v nepříznivé sociální situaci, Osoby pečující o malé děti a Seniory z našeho regionu.

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz