Řídicí výbor MAP hlasoval per rollam

9. 7. 2024

Vzhledem k tomu, že červen je velmi hektický a nenašli jsme vhodný termín k tomu, abychom se sešli osobně, proběhlo v posledním červnovém týdnu hlasování formou per rollam.

V týdnu od 22.6.2024 probíhaly konzultace k zaslaným podkladům, které byly navrženy realizačním týmem a pracovními skupinami. Při následném hlasování pak došlo k aktualizaci složení ŘV MAP, byl schválen Evaluační plán a také Plán spolupráce s individuálními projekty systémovémi (IPs Podpora kurikulární práce škol), IPs Střední článek) a IPs Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR).

 

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz