Sběr žádostí do OPŽP ukončen

31. 1. 2020

MAS Hranicko v pondělí 6.1. uzavřela 3. Výzvu „Realizace ÚSES“ a 4. Výzvu „Sídelní zeleň“ dotačního programu MAS-OPŽP. Nebyla podána žádná žádost o podporu.

MAS Hranicko dne 6.1. uzavřela 3. Výzvu „Realizace ÚSES“ a 4. Výzvu „Sídelní zeleň“ dotačního programu MAS-OPŽP.  I přes opakování výzev a velkorysou dobu na přípravu projektů, více jak rok, nebyl podán žádný další projekt, v předchozích výzvách byly podané tři projekty. Bohužel další možnost čerpání z OPŽP, na úrovni MAS, zatím není možné. Management MAS je tímto faktem o to víc zarmoucen, jelikož se v přípravné fázi jednání o přijetí OPŽP ozývaly jasné hlasy k přijetí celé alokace, tedy 10mil. Kč a utvrzení, že naše MAS je schopna celou alokaci vyčerpat.

Bohužel však, ani o velké OPŽP není dostatečný zájem a zařazení do CLLD byl ze strany ŘO marný pokus o zlepšení čerpání.

 

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz