Společná schůzka členů pracovních skupin

3. 7. 2020

Členové pracovních skupin se sešli k aktualizaci vize, hlavních problémů a návrhu priorit

V učebně matematiky na ZŠ Struhlovsko se sešli členové všech pracovních skupin, aby si společně připomněli popis potřeb škol a SWOT analýzy, na základě kterých pak aktualizovali hlavní problémy školství v našem regionu. Dalším krokem byl následně popis příčin a následoval návrh řešení do roku 2023. Členové dále diskutovali o aktualizaci vize a návrhu priorit v našem reginu.

Nedílnou součástí setkání bylo také sdílení zkušeností z právě probíhající situace ve školství.

Výsledky této práce naleznete přehledně v přílohách.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení