Termokamery do škol

12. 2. 2024

V MAPu II jsem si vyzkoušeli, že využívat termokamery ve výuce je pro pedagogy i žáky zábavné a přínosné.

Smysluplné to bude pouze tehdy, když bude aktivita dlouhodobější a s větším množstvím termokamer v hodině. Proto chceme tuto aktivitu rozšířit do více škol i do více hodin a podpořit tak badatelsky orientovanou výuku a rozvoj digitálních dovedností žáků s větším počtem termokamer. Termokameru můžeme využít jako výbornou vyučovací pomůcku na 2. stupni při výuce fyziky, chemie, přírodopisu, ale můžeme ji také využít už na 1. stupni při badatelsky vedených hodinách. Badatelsky orientovaná výuka vychází z pedagogického konstruktivismu. Jde o zapojení žáků do objevování přírodovědných zákonů, propojování zjištěných informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení. U bádání je důležité, aby se žák zapojil do práce aktivně a s chutí. Právě už v této motivační fázi je termokamera velkým přínosem.

Na úvod proběhne zaškolení zapojených pedagogů v rámci workshopu, který proběhne v úterý 20.2.2024 od 15:00 na ZŠ Struhlovsko. V rámci workshopu si mohou pedagogové také předat své zkušenosti z výuky, případně materiály a tipy. Do každé zapojené školy pak bude postupně zapůjčeno 10 ks termokamer na dobu 14 dní – 1 měsíc. Při předávání kamer z jedné školy na druhou proběhne reflexe, informování o způsobu využití termokamer, sdílení výukových materiálů a reakcí žáků na výuku.

Zapojené školy umožní svým žákům vidět děje kolem nás v nadčasovém spektru a zpestří si výuku fyziky a dalších odborných předmětů zapůjčením termokamer. Žáci tak získají nový náhled na chemické reakce, tepelnou vodivost materiálů, porovnají teplotu těla teplokrevných a studenokrevných živočichů a mnoho dalšího.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení