Tříleté bádání o Hranickém krasu završeno. Prohlédněte si prezentace z konference a vyražte na výstavu!

5. 4. 2024

Celé 3 roky věnoval výzkumný tým brněnské Mendelovy univerzity zkoumání fenoménu Hranického krasu a to poprvé multioborově: odborníci se zabývali tímto jedinečným územím z pohledu vod, hornin, půdy, krajiny, životního prostředí, sociologie či strategického rozvoje a poznatky navzájem propojili do ucelených, navzájem se prostupujících výsledků. Ty nyní nabízejí všem zájemcům, kteří se o našem regionálním pokladu chtějí dozvědět více. MAS Hranicko po celou dobu s týmem spolupracovala a podporovala jejich činnost v regionu.

Výsledky nyní shrnuje interaktivní a na širokou veřejnost zaměřená výstava Hranice poznání, kterou hostí hranické městské muzeum a to až do srpna letošního roku. Co na výstavě uvidíte a dozvíte se, nebudeme prozrazovat, protože bychom Vás zbytečně ochudili o mimořádný zážitek. Vstup je zdarma a doporučujeme si na prohlídku vyhradit až hodinku Vašeho času. Zde odkaz na provozní dobu muzea a další podrobnosti. Srdečně zveme k prohlídce!

Ve stejný den jako vernisáž výstavy pak celý výzkumný tým představil výsledky bádání na odborné konferenci Hranický kras v souvislostech. Ve čtvrtek 14.3. se na celé dopoledne a část odpoledne zaplnil Zámecký klub v Hranicích, kde se účastníci ve 3 blocích přednášek dozvěděli vše podstatné ze zjištěných poznatků. Ty jsou často překvapující, nečekané a především vyvolávají další řadu otázek a námětů k dalšímu výzkumu. Veškeré prezentace z konference jsou ke stažení a prohlédnutí zde, doporučujeme!

Svůj prostor dostala i MAS Hranicko, kterou ve svém příspěvku reprezentoval manažer MAS Mgr. František Kopecký. Zaměřil se na fenomén Hranického krasu z pohledu místního rozvoje, popsal základní potenciál i limity území a především upozornil na chybějící strategický přístup k rozvoji lokality, který propojí jednotlivé aktéry a jejich zájmy a soustředí se na udržitelný vývoj vyvažující zájmy ekonomické a enviromentální. Jeho prezentace je k dispozici v příloze aktuality nebo zde. MAS v tomto směru vyvíjí již několik let aktivitu a zdá se, že i díky tomuto výkumnému projektu si důležití aktéři stále více nutnost tohoto koordinovaného a řízeného přístupu uvědomují.

Doporučujeme také shlédnutí či poslech reportáží z konference a výstavy, dvacetiminutový speciál ČRo Olomouc zde, reportáž hranické TV zde.

Za všechny, kterým osud Hranického krasu není lhostejný se patří celému výzkumnému týmu poděkovat. Stejný dík patří i dalším podporujícím subjektům v čele s městem Hranice, Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi a ZO České speleologické společnosti 7-02 HRANICKÝ KRAS.

Webové stránky výzkumného projektu: https://hranickykras.mendelu.cz/

Fotografie z konference a vernisáže např. v aktualitě na webu města.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení