Upozornění k personálním šablonám

11. 3. 2020

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II upozornění k personálním šablonám – k správnému výpočtu fondu pracovní doby a k vysvětlení požadavku vést evidenci docházky.

Dokument byl připraven Řídicím orgánem OP VVV na základě častých dotazů škol a na základě zjištění kontrol na místě přímo ve školách. Dokument upozorňuje na standardní výpočet pracovní doby v personálních šablonách a na požadavek personálních šablon vést evidenci docházky.Naleznete jej v příloze nebo přímo na webových stránkách OP VVV.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení