Uzávěrka Výzvy č.4 MAS-IROP – HASIČI prodloužena o 14 dnů

19. 4. 2024

MAS Hranicko rozhodla usnesením Výboru MAS ze dne 19.4.2024 o ZMĚNĚ
„Výzvy č.4 MAS-IROP – Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany“.
Změna spočívá v prodloužení termínu Datumu a času ukončení příjmu Žádosti o dotaci na MAS o 14 dnů, nový termín je 13.5.2024, 12:00h

Aktualizovaná Výzva č.4 viz příloha.

Věříme, že tato změna přispěje k úspěšnému a kvalitnímu zpracování  Žádostí o dotaci podaných do této Výzvy.

 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení