Veřejná konzultace k tzv. velké revizi RVP

10. 4. 2024

Hlavním cílem revize RVP je poskytnout školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě.

Plánovanou součástí tvorby takto zásadního dokumentu je získání zpětné vazby z řad rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti. 

Každý zájemce může od 2. dubna do 31. května zanechat svou zpětnou vazbu k dokumentu revize RVP PV a ZV. K dispozici jsou webové stránky Veřejná konzultace, kde nalezne nejen detailnější informace o potřebě revize, kdo a jak na ní pracoval a jak se má promítnout do výuky. Také si na nich může prostudovat samotný návrh revize a ve strukturovaném dotazníku se k němu vyjádřit.  

Obdržené podněty a připomínky budou poté vyhodnoceny odbornými garanty a zapracovány do finálního dokumentu návrhu revize RVP PV a ZV, který NPI ČR v září 2024 předá MŠMT. Po zapracování podnětů z veřejné konzultace proběhne ve druhé polovině roku 2024 schvalovací proces revize na úrovni MŠMT. Od školního roku 2025/26 by měl být dokument revize používán dobrovolně a od školního roku 2027/28 povinně.  

Bližší informace k tzv. velké revizi naleznete ZDE. Návrh RVP ZV v textové podobě pro snazší připomínkování naleznete na webových stránkách pedagogicke.info ZDE.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz