Všechovické děti hledaly KNIHOHAMa

19. 4. 2022

Stalo se tak jednoho středečního odpoledne v březnu. Projektový den “Kam zmizel Knihoham” se uskutečnil ve středu 23. března 2022 v prostorách Knihovny a Základní školy Všechovice. Akce proběhla v rámci projektu "Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji". Projektový den je podpořený evropskými fondy a MŠMT.

Akce byla zaměřena na desetileté děti, které byly seznámeny s tématem Březen - měsíc čtenářů, které je velmi oslovilo, neboť se aktivně zapojovali do diskuse.

Poté si děti společně s knihovnicí přečetli “tajemný dopis” o ztraceném KNIHOHAMovi od knihovnic a knihovníků České republiky, na základě kterého jej začali hledat. Nejprve hledaly čtenářské úkoly, které řešily na jednotlivých stanovištích v prostorách školy. Každý účastník řešil úkoly samostatně a zaznamenával výsledky do křížovky s tajenkou, na připravených pracovních listech. Na závěr účastníci hledali maskota KNIHOHAMa. S nalezeným maskotem pak společně s odborníkem na literaturu diskutovali jednotlivé úkoly, s kterými se hlouběji seznamovali.
Výsledky stezky “Kam zmizel Knihoham” byly poté společně vyhodnoceny a všem účastníkům předány věcné ceny a občerstvení.

Projektový den "Kam zmizel Knihoham" děti velmi zaujal a přinesl zvýšený zájem o četbu i hlubší poznání jednotlivých knižních titulů určených čtenářům jejich věku. Přiměl děti přemýšlet nad tím, co čtou a pomohl jim lépe se orientovat v nabídce knihovny.

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz