Výrobci pozor!!! - prodloužení VIII. výzvy o certifikaci regionálního produktu značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

3. 3. 2021

Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit až do 23. března 2021 do 12.00 hod. v sídle koordinátora MAS Hranicko, z.s.

MAS Hranicko, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. prodlužují 8. výzvu k předkládání žádostí o udělení a obnovení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.

Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit až do 23. března 2021 do 12.00 hod. v sídle koordinátora MAS Hranicko, z.s. Poté certifikační komise zhodnotí podané žádosti, navštíví výrobce a na svém zasedání během měsíce dubna vyhlásí nové certifikované výrobky.

Žádosti o udělení značky jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení nebo pomocí datové schránky.

Formulář žádosti o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® je k dispozici na webových stránkách https://www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana/cs/pro-vyrobce/dokumenty nebo v tištěné podobě v sídle koordinátora značky. V případě zájmu Vám s vyplněním žádostí a dodáním potřebných dokumentů bezplatně pomůžeme!!!!!

Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce v médiích, v tištěných materiálech i na společných prezentacích. Získávají nové kontakty a možnosti nových forem spolupráce. Označení výrobků regionální značkou je dokladem sounáležitosti k regionu.

Kontakt:
MAS Hranicko, z.s., Bc. Olga Vilímková, mobil: 731 456 266,
e-mail: o.vilimkova@regionhranicko.cz , www.regionhranicko.cz/moravskabrana.

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz