Využití termokamer ve výuce

17. 11. 2021

Ve čtvrtek 7. října 2021 proběhl díky projektu MAP II velmi zajímavý badatelský workshop s názvem „Využití termokamer ve výuce přírodovědných a technických předmětů“.

Členové týmu LabIREdu přivezli tajemný kufr z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni. Naše setkání zahájil vedoucí projektu Jan Šroub, práci s termokamerami pak detailně vysvětlil vedoucí vývoje Vladislav Lang. Tvoří tým, který usiluje o modernizaci vzdělávání a popularizaci vědy.

Všichni účastníci workshopu si vyzkoušeli aktivity s termokamerou. Ta se ovládá zcela intuitivně pomocí velkého dotykového displeje. Po skončení praktické části workshopu lektoři ochotně odpovídali na naše dotazy. Na závěr představili balíček dvou termokamer s příslušenstvím, který nám zapůjčili k dvouměsíčnímu užívání ve školách v regionu. Používání termokamer je pro školy velmi přínosné, zatraktivňují nejen výuku přírodovědných i technických předmětů. Aktivity s termokamerou jsou pro žáky zajímavé, vtáhnou je do akce a zvyšují zájem o výuku. Mohou pozorovat např. tepelnou stopu rukou na lavici, rozdílnou teplotu částí těla, rozdílnou teplotu v místnosti, ... Žáci pak sami kreativně přichází s dalšími nápady, jak kamery využít.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz