Výzva Šablony III je vyhlášena

9. 4. 2020

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080

Výzva je určena stejně jako u Šablon I pouze pro MŠ a ZŠ.

Zájemci o podporu z výzvy Šablony III mohou předkládat své žádosti v termínu od 31. března 2020 do vyčerpání alokace (2,73 mld), nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00. Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků je vyplnění online dotazníku, který pomůže žadatelům při výběru šablon.

Úspěšní žadatelé budou moci i nadále z evropských peněz financovat například školní asistenty, psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy nebo kariérové poradce. Větší důraz bude kladen na projektovou výuku, kdy nově bude každá škola povinně pořádat projektový den (zaměřený na polytechniku, přírodovědu, logické myšlení, kreativitu, podnikavost nebo kariérové poradenství). Novinkou v oblasti zvyšování kvalifikace pedagogů je možnost vyjet na zahraniční stáž se zaměřením na sdílení příkladů dobré praxe.

V první vlně šablon pro MŠ a ZŠ dosáhl objem předložených žádostí o podporu téměř 3,5 miliardy Kč a podporu získalo celkem 5 111 škol, tedy tři čtvrtiny všech škol v České republice. Ve druhé vlně, v rámci které mohly žádat také ZUŠ, školní družiny a střediska volného času, bylo podpořeno 6 350 projektů v celkové hodnotě 6,1 miliardy Kč.

 

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení