Výzva č. 1 programu MAS-OPTAK uzavřena, podáno 5 Žádostí o dotaci

19. 2. 2024

MAS Hranicko dne 13.2.2024 uzavřela Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-OPTAK určeného na podporu malého a středního podnikání. Ve Výzvě tak došlo k nedočerpání alokace v částce 436 650,- Kč, která bude přičtena k necelým 3 milionům korun připraveným pro druhou Výzvu programu v roce 2025.

O dotaci se uchází celkem 5 firem a živnostníků z Hranicka, kteří plánují vybudovat či rozšířit vnitropodnikové informační sítě, nakoupit moderní technologie či zbudovat samooblužnou prodejnu ovocnářských produktů.

Podané žádosti o dotaci nyní projdou procesem administrativní kontroly a hodnocením, což obstará management a Výběrová komise MAS. Odhadem do konce dubna bude zveřejněn seznam žádostí MASkou doporučených k získání dotace. Žadatelé dopracují své projekty a předloží je Agentuře pro podnikání a inovace spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, která zajistí závěrečnou kontrolu a schválení dotace.

Seznam podaných Žádostí o podporu naleznete v příloze Aktuality.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení