Výzva č. 4 programu MAS-IROP uzavřena, podáno 14 Žádostí o dotaci

15. 5. 2024

MAS Hranicko dne 14.5.2024 uzavřela Výzvu č. 4 MAS-IROP – Pořízení požární techniky se 14 podanými Žádostmi o dotaci.

Ve Výzvě č. 4 došlo pouze k drobnému nedočerpání alokace v částce 21 408,- Kč, tyto prostředky budou dle rozhodnutí MAS využity v příštích výzvách dotačního programu MAS-IROP. O dotaci se uchází celkem 14 obcí, které zřizují Jednotky požární ochrany stupně II., III. nebo V.

Pokud projdou Žádosti v pořádku administrativní kontrolou a splní podmínky programu, bude do regionu v příštích měsících a letech pořízeno hned 9 dopravních automobilů pro přepravu osob, 1 cisternová stříkačka, 1 terenní vozidlo, spojovací technika, termokamery či sady osvětlení. Samozřejmě celková alokace na takové investice nemůže stačit, žadatelé tak budou využívat spolufinancování též z Generálního řditelství HZS, Olomouckého kraje a také z vlastních zdrojů.

Podané žádosti o dotaci nyní projdou procesem administrativní kontroly a hodnocením, což obstará management a Výběrová komise MAS. Odhadem do poloviny května budou zveřejněny seznamy schválených žádostí, které žadatelé dopracují a podají Centru pro regionální rozvoj patřícímu pod Ministerstvo pro místní rozvoj.

Seznam podaných Žádostí o podporu naleznete v příloze Aktuality.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení