Výzva č.5 programu MAS-PRV uzavřena, podáno 24 projektů

3. 3. 2020

S mimořádným zájmem zemědělců se setkala aktuálně uzavřená Výzva č.5 dotačního programu MAS-PRV. Podáno bylo celkem 24 Žádostí o dotaci, z toho hned 20 projektů do Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků

MAS Hranicko v pátek 28.2.2020 uzavřela Výzvu č. 5 dotačního programu MAS-PRV. Vyhlášeny byly celkem 3 fiche (oblasti podpory) a ve všech došlo k převisu zájmu žadatelů oproti objemu vyhlášených alokací. Seznam naleznete v příloze této Aktuality nebo na tomto odkazu.

Zdaleka největší a rekordní zájem je o získání podpory v oblasti Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků. Podáno bylo celkem 20 projektů, které požadují v úhrnu 10 335 260 Kč oproti alokaci, která činí pouze 2 372 790 Kč. Převis je tak víc než čtyřnásobný.

Ve Fichi 12 Zemědělské a potravinářské produkty byly podány 2 Žádosti o dotaci, které v úhrnu požadují částku 694 964 Kč oproti alokaci 447 965 Kč. 

Obdobně Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu zaujala také 2 žadatele, jejich souhrnný požadavek činí 695 070 Kč, alokace k dispozici však je pouze v objemu 560 090 Kč.  

Celkový úhrn požadovaných dotací za Výzvu č.5 se zastavil na částce 11 725 294 Kč oproti celkové alokaci Výzvy č.5 3 380 845 Kč.

Projekty nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, což obstará management a Výběrová komise MAS. Začátkem května bude zveřejněn seznam doporučených žádostí, který bude předložen Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Též on ještě podané žádosti znovu zkontroluje a cca v říjnu 2020 se žadateli podepíše Dohody o poskytnutí dotace.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení