Výzva k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

5. 10. 2022

MAS Hranicko z. s. vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek IX. Výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.

Výrobci, řemeslníci a zemědělci, můžete své výrobky přihlásit od 5. 10. do 1. 11. 2022. Certifikační komise se sejde k hodnocení předložených žádostí do 3 týdnů od ukončení výzvy, ještě předtím navštíví její zástupci jednotlivé výrobce v jejich provozovně (termín bude včas upřesněn).

Další informace a dokumenty ke stažení k výzvě naleznete na https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/moravska-brana nebo https://www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana/cs/pro-vyrobce/dokumenty.

Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce v médiích, v tištěných materiálech i na společných prezentacích. Získávají nové kontakty a možnosti nových forem spolupráce. Ocenění regionální značkou je dokladem sounáležitosti s regionem.

Značení je určeno jak návštěvníkům našeho regionu, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce.

Značka patří do Asociace regionálních značek a získaný certifikát platí na dva roky.

Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace: MAS Hranicko z. s., Olga Vilímková, 731 456 266, e-mail: o.vilimkova@regionhranicko.cz.

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení