Výzvy na Realizace ÚSES a výsadbu zeleně ukončeny, podány 3 žádosti

5. 12. 2019

MAS Hranicko ve čtvrtek 31.10. uzavřela 1. Výzvu „Realizace ÚSES“ a 2. Výzvu „Sídelní zeleň“ dotačního programu MAS-OPŽP.  Podány byly 3 žádosti o podporu.

 

MAS Hranicko ve čtvrtek 31.10. uzavřela 1. Výzvu „Realizace ÚSES“ a 2. Výzvu „Sídelní zeleň“ dotačního programu MAS-OPŽP.  Podány byly 3 žádosti o podporu.

Obec Skalička založí nové lesní biocentrum o výměře 0,72 ha blízko řeky Bečvy. Přidá tak do okolí obce další prospěšný krajinný prvek. Celkový rozpočet a zároveň výše 100% dotace činí 499 046 Kč. Z původní alokace 1. Výzvy tak zůstala pro následnou, nyní již vyhlášenou 3. výzvu rovná polovina v objemu 500.000 Kč.

 

V druhé výzvě na Sídelní zeleň se sešly 2 žádosti.  Obec Všechovice plánuje za cca 3 472 262 Kč doplnit veřejnou zeleň v centru obce (dotace ve výši 60% činí 2 083 357 Kč). Také V Horním Újezdě se zkrášlí a ozelení centrum obce, a to v rozsahu cca 553 502 Kč (požadovaná dotace je ve výši 330 166 Kč)  Z původní alokované částky 9 000 000 Kč, tak do opětovně vyhlášené Výzvy na výsadbu Sídelní zeleně, která bude mít uzávěrku 6.1.2020 přechází 6.580.000 Kč. Podpořeny tak mohou být projekty v celkovém objemu téměř 11 milionů korun. Přehled podaných žádostí je uveden v příloze této Aktuality.

Podané žádosti nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, které provede externí hodnotitel, management a Výběrová komise MAS. Po jejich ukončení bude následně zveřejněn seznam žádostí doporučených k získání podpory. Následně projekty přebírá již AOPK, která v případě splnění podmínek vystaví Právní akt o získání dotace. Poté už nic nebrání žadateli v realizaci, která potrvá cca 1 rok . Vzhledem k nedočerpání alokace MAS v případě splnění podmínek a zisku min. požadované bodové hranice podpoří všechny 3 podané projekty.

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení