Vzdělávací akce v rámci projektu MAP pro Hranicko II

27. 11. 2020

V rámci projektu MAP pro Hranicko II se snažíme pořádat aktivity na míru regionu.

Ještě před vyhlášením nouzového stavu se nám podařilo prezenčně uspořádat dvě vzdělávací aktivity na podporu kreativity a polytechnického vzdělávání. Na první z nich pod názvem Projektové knihy (Lapbooks) představila lektorka Mgr. Sylvie Doláková zajímavou výtvarnou a pracovní techniku sloužící k upevnění důležitého obsahu učiva v jakémkoliv předmětu. Děti a žáci si při tvorbě projektové knihy nenásilnou formou procvičují a zapamatovávají fakta, důležitá data, hodnoty, defenice, poznatky... S lektorkou jsme strávily velmi příjemné a tvůrčí odpoledne. Některé paní učitelky již využily získané poznatky ve svých třídách. Druhou aktivitou byla tvorba hmyzího domečku v dílnách ZŠ Šromotovo. Zde jsme se již mohli sejít pouze v omezeném počtu, ale i tak jsme si to pod vedením Mgr. Miroslava Wildnera náležitě užili a vytvořili jsme několik hmyzích domečků.

Pak už jsme se stýkat osobně nemohli vůbec, tak jsme se stejně jako žáci museli přenést do online prostoru. A myslím, že jsme to zvládli. Tady se nám ve spolupráci se školami v regionu podařilo zajistit tři webináře. Dva z nich proběhly ve spolupráci se speciální pedagožkou a psycholožkou Mgr. Lenkou Bínovou. S lektorkou se již známe a víme, že její semináře jsou velmi praktické. První webinář na téma Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností byl zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním s důrazem zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Druhý webinář na téma ADHD, ADD v kostce pomohl pedagogům lépe se orientovat v problematice specifických poruch chování. Účastníci semináře se seznámili s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Probrána byla také otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD a zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka.

Další vzdělávací aktivitou byl akreditovaný webinář pod vedením Mgr. Miroslava Hubatky tentokrát na téma Komunikace – mezi školou a rodinou. Účastníci se ve dvou odpoledních blocích dozvěděli nejnovější poznatky a výzkumy související s daným tématem v aktuální situaci, jak si správně nastavit základní pravidla a podmínky pro úspěšnou komunikaci a spolupráci – co funguje a co se vyplácí a co naopak generuje problémy a nedorozumění, jak si definovat roli a úkoly školy, zřizovatele i rodičů, jak vymezit kompetence, jak se chovat v konfliktních situacích a mnoho dalšího...

Webináře se setkaly s velkým zájmem, mohli jsme je "dopřát" většímu množství zájemců a zpětná vazba byla velmi pozitivní.

Děkujeme lektorům i účastníkům! Uvidíme, jak se budu situace dále vyvíjet, ale už se těšíme na další společnou zajímavou akci.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz