Živá voda v Pevnosti poznání v Olomouci

3. 10. 2022

Projektový den dětí z Bobří zahrady se uskutečnil ve středu 24. 8. 2022 v Pevnosti poznání v Olomouci. Akce proběhla v rámci projektu "Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji". Projektový den je podpořený evropskými fondy a MŠMT.

Do místa konání se společně dopravily vlakem a zbytek cesty došly pěšky.

Po vstupu do Pevnosti poznání si děti s doprovodem prohlédli expozici Živá voda a odborník z praxe u zmenšeniny koloběhu vody povídal dětem tak, aby tomu rozuměli o koloběhu samotném a také o různých typech srážek (déšť, mrholení, sníh, kroupy atd.)

Poté si děti prošly interaktivní výstavu v rámci expozice živočichů v nadživotní velikosti a seznámili se tak se slávičkou, muchničkami, pošvatkou, chrostíkem a jepicí. Seznámili se také s částí věnované tématu čištění vod, kde měli k dispozici tablety a mohly si 3D formou prohlédnout různé čističky odpadních vod po České republice. Poté si prohlédly film Ledové světy v digitálním planetáriu.

Na závěr děti zkoumaly různé živočichy pod lupou nebo moderními mikroskopy a plnily různé logické úkoly a hlavolamy a díky interaktivnímu promítání do písku si vymodelovali a zároveň prohlédly různé druhy počasí.

Projektový den v Pevnosti poznání opět potvrdil, že pro děti je přirozené se učit, poznávat a objevovat, a pokud je to zábavnou, neformální cestou s možností si vše „osahat", naučí se a zapamatují si velké množství informací.

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz