PODKLADY pro Veřejné projednání Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027

9. 8. 2021

V přílohách Aktuality naleznete PODKLADY k jednání

Vážení spoluobčané,
zveme Vás na veřejné setkání aktivních zájemců k tvorbě Strategie rozvoje regionu Hranicko pro roky 2021-2027, které se uskuteční ve čtvrtek 19. srpna 2021 od 15:30 hod. v Zasedacím sále Hotelu Centrum Hranice, v 1. patře.
Hlavními body setkání bude diskuse nad konkrétními aktivitami, které by měl plán rozvoje regionu obsahovat, zároveň bude účastníkům představena podoba budoucích operačních programů, tj. na co všechno bude možno v letech 2022-2027 čerpat dotace z Evropské unie.

 

Podklady jsou dostupné též na webu www.regionhranicko.cz/strategie

Program setkání (viz i pozvánka v příloze)

· Představení pracovních verzí Operačních programů a podporovaných oblastí z dotací EU 2021-2027

· Představení a připomínkování Vize regionu Hranicko 2027, 6 základních oblastí a hlavních cílů Strategie

· Představení dosavadních návrhů opatření a aktivit, sběr podnětů od veřejnosti, diskuse

Oblasti zájmu

Přijďte nám sdělit svůj názor, jaké opatření a aktivity bychom měli realizovat a dotačně podporovat v oblastech:

OBCE * SPOLKY * PODPORA PODNIKÁNÍ * ZEMĚDELSTVÍ * CESTY * DOPRAVA * SLUŽBY * VEŘEJNÉ BUDOVY * SOCIÁLNÍ PÉČE * ZAMĚSTNANOST * VZDĚLÁVÁNÍ * ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ * SAMOSPRÁVA * SPORT * KULTURA * MÍSTNÍ PRODUKTY * ODPADY * PAMÁTKY * BEZPEČNOST * CESTOVNÍ RUCH * VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ * TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA * SMART VENKOV * KLIMATICKÁ ZMĚNA * KOMUNITNÍ ENERGETIKA ad.

Podklady

budou od 16.8. k dispozici na webu www.regionhranicko.cz/strategie  

-              SWOT analýzy

-              Návrh strategické části

Na tvorbě strategie se podílí MAS Hranicko, Mikroregion Hranicko, Mikroregion Záhoran, město Hranice a Business Friends

Délka jednání bude max. do 17:30 hod.

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit

Mgr. František Kopecký, manažer MAS

Mobil: 773 583 020, f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení