ENERGETIČTÍ KOORDINÁTOŘI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (EnKo MAS)

Nositel projektu

MAS Hranicko z. s.

Cíl projektu

MAS Hranicko z. s. realizuje koordinační a osvětovou činnost v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagace energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. 

 

Popis projektu

Náplní koordinační a osvětové činnosti je:

a. zvýšení povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji; 

b. propagování individuálních a národních přínosů energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele; 

c. zvýšení informovanosti v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů; 

d. informování o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování; 

e. informování o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor; 

f. koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky. 

 

Koordinátorkou této činnosti je Ing. Barbora Matušková.

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, KOMPONENTA 2.5.3, Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)  

Registrační číslo projektu: 2186000009

Termín realizace

Zahájení:září 2023
Ukončení:prosinec 2025